foto
  • Imprimeix

Avaluacions d'equipaments culturals

avalaucions estratègiques

L'avaluació dels serveis que s'ofereixen al ciutadà esdevé una necessitat i, alhora, una prioritat per als gestors dels fons públics. L'àmbit de la cultura no n'és aliè: eficàcia, eficiència i retorn social són igualment exigibles en referència a les polítiques culturals que es dissenyen i a les institucions i equipaments que les porten a terme.

L'objectiu bàsic de l'avaluació estratègica se centra en assenyalar les possibilitats de millora en qualsevol ens del sector cultural, a fi que pugui incidir en la millora de l'eficiència cultural i l'increment de la incidència pública.

Una de les funcions principals del CoNCA és elaborar auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de l'Administració de Generalitat i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin.

Aquestes avaluacions, mandat del Parlament, volen posar en valor la tasca dels equipaments en un sentit ampli que inclou l'impacte social de la cultura.

 

Avaluacions en curs

mNACTEC. Museu de la Ciència i la Tèncnica de Catalunya  (2015,2016,2017)